Hotelové minibary

V rámci provozu ubytovacího zařízení, jakým je hotel, je prvořadým zájmem spokojenost hostů. Ta je do velké míry odrazem komfortu, kterého se jim dostává. A právě nejvyšší pohodlí garantující vybavení pokojů – mimo jiné například minibary – může být pomyslným jazýčkem na vahách spokojenosti. Minibary totiž jako malé chladící skříňky, ve kterých se uchovává občerstvení první pomoci (zejména nápoje), dojem pohodlí na mysl přivádějí. A to bez ohledu na to, zda je ten nebo onen host skutečně využije. V případě minibarů je třeba zvážit několik zásadních okolností. V první řadě především riziko, že náklady na energii nemusí být úměrné zájmu hotelových návštěvníků, ale například i to, že minibar má komfort hosta v pokoji zvyšovat, nikoli naopak, nesmí tedy být příliš hlučný. Rozhodující okolností se tak může stát systém chlazení, který minibar využívá - zvolit si lze absorpční, kompresorový nebo termoelektrický.